Valent International navazuje na práci jejího zakladatele Petra Valenta na území ČR, kde po dobu 7 let pracoval v advokacii se zaměřením na obchodní a finanční právo. Od roku 2012 působil nepravidelně i v USA, kam se nakonec v roce 2016 přestěhoval. Spolu s tím vznikl nápad využít nabyté zkušenosti s obchodem mezi oběma zeměmi a podpořit jej poskytováním právních služeb a poradenství ostatním podnikatelům, kteří mají zájem na spolupráci s tradičním evropským obchodním partnerem a vytvořit tak určitou protiváhu současnému zaměření České republiky na východ. Nyní Valent International představuje volné uskupení advokátů a daňových poradců, které má ambice stát se přední poradenskou společností ohledně transatlantického obchodu a jeho zdanění na českém, a v budoucnu snad i evropském, trhu.