Valent International se zaměřuje především na poskytování právních služeb a poradenství v oblasti dovozu a vývozu zboží či služeb a s tím spojenými daňovými a celními aspekty. Nasměrujeme Vás, pokud se rozhodnete v USA založit obchodní společnost či vše přímo vyřídíme. Nad rámec těchto speciálních činností nabízíme klasický právní servis pro mezinárodní obchod, tj. přípravu, revizi a překlad smluv, vyřízení nákupu či prodeje nemovitostí nebo jiného hmotného či nehmotného majetku v tuzemsku či USA, zastupování před soudy a úřady ČR, popř. můžeme zprostředkovat právní zastoupení před orgány státní správy kdekoliv v USA (z legislativních důvodů není objektivně možné zajistit zastoupení přímo či jen prostřednictvím jednoho stálého partnera).

Export

Spojené státy americké představují čtvrtinu celkové světové ekonomiky a jsou tak největším geograficky vymezeným trhem.
Ukázat detail služby

Import

Skutečnost, že Česká republika je tradičně exportní zemí neznamená, že je soběstačná a cizí trhy jí nemají co nabídnout.
Ukázat detail služby

Zakládání společností

Pokud máte zájem o založení pobočky na území USA či rovnou o přemístění sídla, pokračujte ve čtení na detail služby.
Ukázat detail služby

Daně

Problematika mezinárodního zdanění je velmi komplexní a nutno říct i složitá a často nepřehledná.
Ukázat detail služby